پیتزا سین کوانتا

  • مواد تشکیل دهنده: 200گرم ترکیب سالامی و پپرونی ویژه ، سسی از گوجه و... فلفل هالوپینو ، سبزیجات و پنیر ویژه کم چرب
  • 98,000 تومان